فناوری

طرح و نقاشی های خود را در واقعیت مجازی بکشید | فیلم

طرح و نقاشی های خود را در واقعیت مجازی بکشید | فیلم

با ماسک واقعیت مجازی در حین بازی، بو ها را احساس کنید | فیلم

با ماسک واقعیت مجازی در حین بازی، بو ها را احساس کنید | فیلم

نقاشی سه بعدی از مار + فیلم

نقاشی سه بعدی از مار + فیلم

تصادف خودرو با پیرمرد در پیاده رو + فیلم

تصادف خودرو با پیرمرد در پیاده رو + فیلم

جایگاه زمین در کهکشان راه شیری | فیلم

جایگاه زمین در کهکشان راه شیری | فیلم

بازی نسل آینده، میدان جنگی در شهر + فیلم

بازی نسل آینده، میدان جنگی در شهر + فیلم

دفع عجیب ضربه پنالتی + فیلم

دفع عجیب ضربه پنالتی + فیلم

کشف یک سوراخ بزرگ در خورشید + فیلم

کشف یک سوراخ بزرگ در خورشید + فیلم

سفری به سحابی زیبای سر اسب + فیلم

سفری به سحابی زیبای سر اسب + فیلم

راه شیری در ابر خوشه ای با صد هزار کهکشان + فیلم

راه شیری در ابر خوشه ای با صد هزار کهکشان + فیلم

حبس شدن برق داخل ترک شیشه + فیلم

حبس شدن برق داخل ترک شیشه + فیلم

روستای سوباتان در نزدیکی شهر تالش |  فیلم

روستای سوباتان در نزدیکی شهر تالش | فیلم

تاب خوردن خلاقانه همزمان مادر و کودک + فیلم

تاب خوردن خلاقانه همزمان مادر و کودک + فیلم

تست تصادف مرسدس بنز کلاس E سال ٢٠١۶ | فیلم

تست تصادف مرسدس بنز کلاس E سال ٢٠١۶ | فیلم

فوران‌های آب در یکی از قمرهای سیاره مشتری + فیلم

فوران‌های آب در یکی از قمرهای سیاره مشتری + فیلم

فیلم نقاشی سه بعدی تن ماهی

فیلم نقاشی سه بعدی تن ماهی

عجیب ترین دومینوی آبشاری جهان | فیلم

عجیب ترین دومینوی آبشاری جهان | فیلم

اظهارات تاثیرگذار زنان شاغل در غسال خانه زنان تهران | فیلم

اظهارات تاثیرگذار زنان شاغل در غسال خانه زنان تهران | فیلم

هنرنمایی با توپ و راکت پینگ پنگ + فیلم

هنرنمایی با توپ و راکت پینگ پنگ + فیلم

بخش‌های کوتاهی از مستند ساخت برج آزادی تهران + فیلم

بخش‌های کوتاهی از مستند ساخت برج آزادی تهران + فیلم