نظرنما

کندوی اتوماتیک که برداشت عسل را آسان می کند | فیلم

کندوی اتوماتیک که برداشت عسل را آسان می کند | فیلم

قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران | فیلم

قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران | فیلم

مکانیزم عملکرد گلوله | فیلم

مکانیزم عملکرد گلوله | فیلم

ترفند شعله معلق با فندک | فیلم

ترفند شعله معلق با فندک | فیلم

تایم لپس زیبا از شکفتن گل ها | فیلم

تایم لپس زیبا از شکفتن گل ها | فیلم

زندگی دیجیتالی و غیر دیجیتالی | فیلم

زندگی دیجیتالی و غیر دیجیتالی | فیلم

میوه های عجیب و غریب | فیلم

میوه های عجیب و غریب | فیلم

این بابابزرگ همه را شگفت زده می کند | فیلم

این بابابزرگ همه را شگفت زده می کند | فیلم

انفجار پلی در آلمان برای ساخت یک بزرگراه | فیلم

انفجار پلی در آلمان برای ساخت یک بزرگراه | فیلم

شدت عصبانیت کارگران وقتی حقوق نمی گیرند | فیلم

شدت عصبانیت کارگران وقتی حقوق نمی گیرند | فیلم

بارش برف در محور پونل به خلخال | فیلم

بارش برف در محور پونل به خلخال | فیلم

فیلم اسلوموشن جالب انفجار ماشین

فیلم اسلوموشن جالب انفجار ماشین

آزمایش اژدهای فرعون؛ این مار از سوختن تیوسانات جیوه ساخته می شود | فیلم

آزمایش اژدهای فرعون؛ این مار از سوختن تیوسانات جیوه ساخته می شود | فیلم

فیلم کمیاب سفر چرچیل به مسکو ١٩۴٢

فیلم کمیاب سفر چرچیل به مسکو ١٩۴٢

رویۀ کفش کتانی اینگونه بافته می‌شود + فیلم

رویۀ کفش کتانی اینگونه بافته می‌شود + فیلم

واکنش آب و روغن در دمای بالا + فیلم

واکنش آب و روغن در دمای بالا + فیلم

استافی،خوشبخت ترین سگ فلج + فیلم

استافی،خوشبخت ترین سگ فلج + فیلم

فیلم تولد ١٠۵ سالگی اولین خبرنگار جنگ جهانی دوم

فیلم تولد ١٠۵ سالگی اولین خبرنگار جنگ جهانی دوم

کشور بولیوی؛ خری نشسته روی معدن طلا + فیلم

کشور بولیوی؛ خری نشسته روی معدن طلا + فیلم

فیلم نایاب از اصفهان در سال ۱۳۳۵ خورشیدی

فیلم نایاب از اصفهان در سال ۱۳۳۵ خورشیدی