نظرنما

فیلم ترکیب شیر و نوشابه

فیلم ترکیب شیر و نوشابه

ساعت بیگ بن چگونه تنظیم می شود | فیلم

ساعت بیگ بن چگونه تنظیم می شود | فیلم

دیدن اشیاء روزمره زیر میکروسکوپ | فیلم

دیدن اشیاء روزمره زیر میکروسکوپ | فیلم

آزمایش بمب اتم در آب دریا | فیلم

آزمایش بمب اتم در آب دریا | فیلم

تصاویری از شکاف های حاصل از زلزله در ایتالیا | فیلم

تصاویری از شکاف های حاصل از زلزله در ایتالیا | فیلم

شبیه سازی جالب؛ به جای ماه سایر سیارات بودند از زمین چگونه دیده می شدند | فیلم

شبیه سازی جالب؛ به جای ماه سایر سیارات بودند از زمین چگونه دیده می شدند | فیلم

بطری عایق و ضد ضربه جمع شو «کیووی» | فیلم

بطری عایق و ضد ضربه جمع شو «کیووی» | فیلم

معلق کردن قطره آب با صوت | فیلم

معلق کردن قطره آب با صوت | فیلم

تایم لپس سوختن سیگار از دید ماکرو  | فیلم

تایم لپس سوختن سیگار از دید ماکرو | فیلم

آزمایش انفجار ۱۰۰۰۰ سیگارت | فیلم

آزمایش انفجار ۱۰۰۰۰ سیگارت | فیلم

پسربچه چینی که در خیابان تمرین رانندگی می‌کند | فیلم

پسربچه چینی که در خیابان تمرین رانندگی می‌کند | فیلم

تکنولوژی ژاپنی در زنگ زدایی از فلزات | فیلم

تکنولوژی ژاپنی در زنگ زدایی از فلزات | فیلم

خاطرات اینترنت در چند سال پیش | فیلم

خاطرات اینترنت در چند سال پیش | فیلم

فرانز ریشلت؛ طراح چتر نجات که قربانی پرش با اختراعش شد | فیلم

فرانز ریشلت؛ طراح چتر نجات که قربانی پرش با اختراعش شد | فیلم

نظم و هماهنگی بی نظیر نظامی | فیلم

نظم و هماهنگی بی نظیر نظامی | فیلم

میز خلاقانه جالب با قابلیت تنظیم ارتفاع | فیلم

میز خلاقانه جالب با قابلیت تنظیم ارتفاع | فیلم

خرچنگ فروشی برای پختن و خوردن در کره جنوبی | فیلم

خرچنگ فروشی برای پختن و خوردن در کره جنوبی | فیلم

اختراعات شگفت انگیز انسان | فیلم

اختراعات شگفت انگیز انسان | فیلم

فیلم شگفت آور از مردی که تمام شیشه ها را می خورد

فیلم شگفت آور از مردی که تمام شیشه ها را می خورد

حل مشکل پارک ماشین در سال ١٩٢٧ | فیلم

حل مشکل پارک ماشین در سال ١٩٢٧ | فیلم