اخبار داخلی

واکسن آنفولانزا برای گروه های هدف رایگان است | فیلم

واکسن آنفولانزا برای گروه های هدف رایگان است | فیلم

زنگ خطر سرخک در استان‌ های مرزی | فیلم

زنگ خطر سرخک در استان‌ های مرزی | فیلم

مجردهای جدیدی که امکان ثبت نام در طرح مسکن را دارند | فیلم

مجردهای جدیدی که امکان ثبت نام در طرح مسکن را دارند | فیلم

همه واکسن های موجود در کاهش موارد بستری و مرگ موفق بودند | فیلم

همه واکسن های موجود در کاهش موارد بستری و مرگ موفق بودند | فیلم

وزیر کشور: داشتن PCR منفی، اولویت ورود و خروج از مرزها | فیلم

وزیر کشور: داشتن PCR منفی، اولویت ورود و خروج از مرزها | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

کارایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی واکسن های موجود | فیلم

کارایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی واکسن های موجود | فیلم

اعمال محدودیت سفر برای افرادی که واکسن کرونا دریافت نکرده اند | فیلم

اعمال محدودیت سفر برای افرادی که واکسن کرونا دریافت نکرده اند | فیلم

کاهش ۴۰ درصدی تولید برنج در کشور | فیلم

کاهش ۴۰ درصدی تولید برنج در کشور | فیلم

کسانی که یک بار کرونا گرفته اند ایمنی بالاتری نسبت به سایر گونه‌های کرونا دارند | فیلم

کسانی که یک بار کرونا گرفته اند ایمنی بالاتری نسبت به سایر گونه‌های کرونا دارند | فیلم

اولویت آموزش حضوری، با دروس عملی است | فیلم

اولویت آموزش حضوری، با دروس عملی است | فیلم

کمتر از ۳۵ سال دیگر یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهد بود | فیلم

کمتر از ۳۵ سال دیگر یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهد بود | فیلم

واکسیناسیون کرونا سالی دو بار انجام خواهد شد | فیلم

واکسیناسیون کرونا سالی دو بار انجام خواهد شد | فیلم

بیش از ۱۰۰ مجموعه تلویزیونی در راه تولید | فیلم

بیش از ۱۰۰ مجموعه تلویزیونی در راه تولید | فیلم

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

کارت اعتباری یارانه به چه کسانی پرداخت می شود؟ | فیلم

کارت اعتباری یارانه به چه کسانی پرداخت می شود؟ | فیلم

سهام عدالت به همه جاماندگان تعلق می گیرد | فیلم

سهام عدالت به همه جاماندگان تعلق می گیرد | فیلم

علت افزایش قیمت برنج از زبان رئیس انجمن برنج کشور | فیلم

علت افزایش قیمت برنج از زبان رئیس انجمن برنج کشور | فیلم

مدارس از چه زمانی قطعی بازگشایی می شوند | فیلم

مدارس از چه زمانی قطعی بازگشایی می شوند | فیلم

شهرداری تهران به دنبال لغو محدودیت تردد شبانه | فیلم

شهرداری تهران به دنبال لغو محدودیت تردد شبانه | فیلم