کسب و کار

سخنرانی های تد؛ ارتباط ایده های ارزشمند در سرتاسر دنیا | فیلم

سخنرانی های تد؛ ارتباط ایده های ارزشمند در سرتاسر دنیا | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا کلاه ایمنی از ضربه مغزی پیشگیری نمی کند | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا کلاه ایمنی از ضربه مغزی پیشگیری نمی کند | فیلم

سخنرانی های تد ؛ توضیحاتی درباره زودیاک چینی |فیلم

سخنرانی های تد ؛ توضیحاتی درباره زودیاک چینی |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آموزه‌هایی از محکومین به اعدام | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آموزه‌هایی از محکومین به اعدام | فیلم

سخنرانی های تد؛ مخترع نرم افزار صفحه گسترده |فیلم

سخنرانی های تد؛ مخترع نرم افزار صفحه گسترده |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ مردمی که با کمترین امکانات برای خود سرپناه می‌سازند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ مردمی که با کمترین امکانات برای خود سرپناه می‌سازند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ ارائه گونه‌ای جدید از تصویربرداری بسیار سریع | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ ارائه گونه‌ای جدید از تصویربرداری بسیار سریع | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ اینترنت چین در مرز بی‌‌نهایت | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ اینترنت چین در مرز بی‌‌نهایت | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه می‌توانیم تصمیمات سخت بگیریم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه می‌توانیم تصمیمات سخت بگیریم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ معرفی نرم افزار مجانی ناسا به نام “نگاه ها بر منظومه شمسی” | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ معرفی نرم افزار مجانی ناسا به نام “نگاه ها بر منظومه شمسی” | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ راه حل‌هایی جالب برای صرفه جویی در مصرف آب | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ راه حل‌هایی جالب برای صرفه جویی در مصرف آب | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ فیلمسازان آفریقایی آینده کشورشان را ترسیم کرده‌اند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ فیلمسازان آفریقایی آینده کشورشان را ترسیم کرده‌اند | فیلم

سخنرانی های تد؛ درون مراکز خرید متروکه |فیلم

سخنرانی های تد؛ درون مراکز خرید متروکه |فیلم

سخنرانی های تد؛ زمین روزی مریخ می شود |فیلم

سخنرانی های تد؛ زمین روزی مریخ می شود |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ سفری هیجان انگیز به جلوه‌های ویژه | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ سفری هیجان انگیز به جلوه‌های ویژه | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ کامپیوترهایی که خودشان را برنامه‌ریزی می‌کنند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ کامپیوترهایی که خودشان را برنامه‌ریزی می‌کنند | فیلم

سخنرانی های تد؛ تصمیم گیری های جهانی |فیلم

سخنرانی های تد؛ تصمیم گیری های جهانی |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ داشتن احساسات نشانه ضعف نیست | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ داشتن احساسات نشانه ضعف نیست | فیلم

سخنرانی های تد؛ دنیا بدون راننده چه شکلی است | فیلم

سخنرانی های تد؛ دنیا بدون راننده چه شکلی است | فیلم