کسب و کار

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۲ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۲ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۲ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۲ آبان | فیلم

بحران عظیم نیروی کار در سال ۲۰۳۰- چطور حل این موضوع را آغاز کنیم | فیلم

بحران عظیم نیروی کار در سال ۲۰۳۰- چطور حل این موضوع را آغاز کنیم | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۲۰ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۲۰ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۰ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۰ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۱۹ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۱۹ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۹ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۹ آبان | فیلم

اندیشه‌های نوین درباره سرمایه در قرن بیست و یکم | فیلم

اندیشه‌های نوین درباره سرمایه در قرن بیست و یکم | فیلم

بنیانگذار علی‌بابا از نحوه‌ی مدیریت محدودیت‌ها می‌گوید | فیلم

بنیانگذار علی‌بابا از نحوه‌ی مدیریت محدودیت‌ها می‌گوید | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۱۸ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۱۸ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱۸ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱۸ آبان | فیلم

داناییِ رادیکال برای یک شرکت، یک مدرسه و یک زندگی | فیلم

داناییِ رادیکال برای یک شرکت، یک مدرسه و یک زندگی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۷ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۷ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۱۷ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۱۷ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۶ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۶ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۶ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۶ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۱۵ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۱۵ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۵ آبان | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۵ آبان | فیلم

نابرابری توزیع ثروت در جهان؛ ٣٠٠ نفر در مقابل ٣ میلیارد نفر | فیلم

نابرابری توزیع ثروت در جهان؛ ٣٠٠ نفر در مقابل ٣ میلیارد نفر | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۱۳ آبان | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۱۳ آبان | فیلم