کسب و کار

افزایش اندک قیمت نفت | فیلم

افزایش اندک قیمت نفت | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۰ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۰ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۰ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۰ آذر | فیلم

فروشگاه آمازون بدون نیاز به صف کشیدن و پرداخت در پیشخوان | فیلم

فروشگاه آمازون بدون نیاز به صف کشیدن و پرداخت در پیشخوان | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۱۸ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۱۸ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنج‌شنبه ۱۸ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنج‌شنبه ۱۸ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۱۷ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۱۷ آذر | فیلم

نستله به دنبال تولید شکلاتهایی سالم تر | فیلم

نستله به دنبال تولید شکلاتهایی سالم تر | فیلم

سوپرمارکت های کاملا اتوماتیک با سیستم آمازون گو | فیلم

سوپرمارکت های کاملا اتوماتیک با سیستم آمازون گو | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۷ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۷ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۱۶ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۱۶ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱۶ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱۶ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۵ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۵ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۱۵ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۱۵ آذر | فیلم

افزایش بهای نفت به بالاتر از میانگین رشد قیمتها در سال ۲۰۱۶ رسید | فیلم

افزایش بهای نفت به بالاتر از میانگین رشد قیمتها در سال ۲۰۱۶ رسید | فیلم

مردم بریتانیا و فرانسه برای خرید کریسمس به اینترنت روی آورده اند | فیلم

مردم بریتانیا و فرانسه برای خرید کریسمس به اینترنت روی آورده اند | فیلم

آمریکا به پایین ترین نرخ بیکاری خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است | فیلم

آمریکا به پایین ترین نرخ بیکاری خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۴ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۴ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۴ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۴ آذر | فیلم

روش آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار در آلمان | فیلم

روش آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار در آلمان | فیلم