کسب و کار

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۵ دی | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۵ دی | فیلم

روش مکانیزه ساخت بستنی در کارخانه | فیلم

روش مکانیزه ساخت بستنی در کارخانه | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۴ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۴ دی | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۴ دی | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۴ دی | فیلم

فراخوان اوباما برای یادگیری کامپیوتر؛ تشویق خلاقیت و ابتکار در حوزه فناوری | فیلم

فراخوان اوباما برای یادگیری کامپیوتر؛ تشویق خلاقیت و ابتکار در حوزه فناوری | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲ دی | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲ دی | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱ دی | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۳۰ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۳۰ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۳۰ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۳۰ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۹ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۹ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۹ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۹ آذر | فیلم

خرید شرکت بریتانیایی اسکای توسط روپرت مرداک | فیلم

خرید شرکت بریتانیایی اسکای توسط روپرت مرداک | فیلم

افزایش رشد اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۷ | فیلم

افزایش رشد اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۷ | فیلم

شناسایی اخبار دروغین در فیسبوک امکان پذیر شد | فیلم

شناسایی اخبار دروغین در فیسبوک امکان پذیر شد | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۸ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۸ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۸ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۸ آذر | فیلم

تبلیغ خلاقانه ماشین لباسشویی | فیلم

تبلیغ خلاقانه ماشین لباسشویی | فیلم

قیمت ارز و طلا در پنجشنبه ۲۵ آذر | فیلم

قیمت ارز و طلا در پنجشنبه ۲۵ آذر | فیلم

همکاری سوپر استار با برند معروف | فیلم

همکاری سوپر استار با برند معروف | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۵ آذر | فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۵ آذر | فیلم