کسب و کار

سخنرانی های تد؛ نسل جدید سوزن و سرنگ های پزشکی | فیلم

سخنرانی های تد؛ نسل جدید سوزن و سرنگ های پزشکی | فیلم

آثار مهاجران بر اقتصاد و جامعه آمریکا | فیلم

آثار مهاجران بر اقتصاد و جامعه آمریکا | فیلم

۱۵ جمله ای که هرگز از افراد موفق نخواهید شنید | فیلم

۱۵ جمله ای که هرگز از افراد موفق نخواهید شنید | فیلم

تاجر مولتی میلیاردر چینی از اشتباه اصلی ترامپ می‌گوید | فیلم

تاجر مولتی میلیاردر چینی از اشتباه اصلی ترامپ می‌گوید | فیلم

تبلیغ سوپر بول هیوندای در سال ۲۰۱۷ | فیلم

تبلیغ سوپر بول هیوندای در سال ۲۰۱۷ | فیلم

تبلیغ سوپر بول پرسیل با حضور بیل نای و پیتر هرمن | فیلم

تبلیغ سوپر بول پرسیل با حضور بیل نای و پیتر هرمن | فیلم

اصلاح سر مشتریان با آتش | فیلم

اصلاح سر مشتریان با آتش | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۱ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۱ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۰ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۰ بهمن | فیلم

طرز ساخت فلوت ارکست | فیلم

طرز ساخت فلوت ارکست | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۳۰ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۳۰ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۲۹ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۲۹ دی | فیلم

عناوین روزنامه های اقتصادی چهارشنبه ۲۹ دی | فیلم

عناوین روزنامه های اقتصادی چهارشنبه ۲۹ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۷ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۷ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۶ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۶ دی | فیلم

عناوین روزنامه های اقتصادی یکشنبه ۲۶ دی | فیلم

عناوین روزنامه های اقتصادی یکشنبه ۲۶ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۵ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۵ دی | فیلم

عناوین روزنامه های اقتصادی شنبه ۲۵ دی | فیلم

عناوین روزنامه های اقتصادی شنبه ۲۵ دی | فیلم

طرز روکش کردن تایرهای کار کرده | فیلم

طرز روکش کردن تایرهای کار کرده | فیلم