کسب و کار

سخنرانی های تد؛ نقشه ژنتیکی بدن |فیلم

سخنرانی های تد؛ نقشه ژنتیکی بدن |فیلم

سخنرانی های تد؛ هیچ شرایطی همیشگی نیست |فیلم

سخنرانی های تد؛ هیچ شرایطی همیشگی نیست |فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا آفریقا باید دوباره مهد علم و دانش شود |فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا آفریقا باید دوباره مهد علم و دانش شود |فیلم

زندگینامه بیل گیتس موسس شرکت مایکروسافت | فیلم

زندگینامه بیل گیتس موسس شرکت مایکروسافت | فیلم

سخنرانی های تد؛ آزمایش حیرت انگیز الکتریکی با گیاهانی که می‌شمارند | فیلم

سخنرانی های تد؛ آزمایش حیرت انگیز الکتریکی با گیاهانی که می‌شمارند | فیلم

سخنرانی جک ما در اولین جلسه رسمی کمپانی علی‌بابا | فیلم

سخنرانی جک ما در اولین جلسه رسمی کمپانی علی‌بابا | فیلم

سخنرانی های تد؛ زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش |فیلم

سخنرانی های تد؛ زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش |فیلم

سخنرانی های تد؛ تولید چرم و گوشت، بدون کشتن حیوانات | فیلم

سخنرانی های تد؛ تولید چرم و گوشت، بدون کشتن حیوانات | فیلم

سخنرانی های تد؛ آنچه می‌توانیم از کهکشان‌های دوردست بیاموزیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ آنچه می‌توانیم از کهکشان‌های دوردست بیاموزیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد | فیلم

سخنرانی های تد؛ عکس هایی که چهره ای جدید از طوفان نشان می‌دهند | فیلم

سخنرانی های تد؛ عکس هایی که چهره ای جدید از طوفان نشان می‌دهند | فیلم

سخنرانی های تد؛ چه چیز مغز انسان ویژه است | فیلم

سخنرانی های تد؛ چه چیز مغز انسان ویژه است | فیلم

سخنرانی های تد: آفریدن چیزهای ماندگار بوسیله هنر | فیلم

سخنرانی های تد: آفریدن چیزهای ماندگار بوسیله هنر | فیلم

سخنرانی های تد: برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است | فیلم

سخنرانی های تد: برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است | فیلم

سخنرانی های تد؛ پیدایش یک روش جدید برای برپایی جنگ با گسترش اینترنت | فیلم

سخنرانی های تد؛ پیدایش یک روش جدید برای برپایی جنگ با گسترش اینترنت | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا در چرنوبیل می‌مانید، براى اینکه خانه ماست | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا در چرنوبیل می‌مانید، براى اینکه خانه ماست | فیلم

سخنرانی های تد؛ شش قانون برای ساده سازی کارهای پیچیده | فیلم

سخنرانی های تد؛ شش قانون برای ساده سازی کارهای پیچیده | فیلم

سخنرانی های تد؛ادوارد اسنودن: چگونه اینترنت را پس بگیریم | فیلم

سخنرانی های تد؛ادوارد اسنودن: چگونه اینترنت را پس بگیریم | فیلم

سخنرانی های تد؛ زیبایی و تنوع زندگی مسلمانان | فیلم

سخنرانی های تد؛ زیبایی و تنوع زندگی مسلمانان | فیلم

سخنرانی تد؛ مردی که قصد داشت پدر خود را بکشد | فیلم

سخنرانی تد؛ مردی که قصد داشت پدر خود را بکشد | فیلم