کسب و کار

سخنزانی‌های تد؛ بیایید پول چاپ کنیم | فیلم

سخنزانی‌های تد؛ بیایید پول چاپ کنیم | فیلم

سخنرانی های تد ؛ عامل جادویی که به فیلم های استودیو انیمیشن پیکسار زندگی می‌بخشد |فیلم

سخنرانی های تد ؛ عامل جادویی که به فیلم های استودیو انیمیشن پیکسار زندگی می‌بخشد |فیلم

سخنرانی های تد ؛ رایانه‌ها چطور خلاقیت را یاد می‌گیرند |فیلم

سخنرانی های تد ؛ رایانه‌ها چطور خلاقیت را یاد می‌گیرند |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه چکش گداخت هسته‌ای تولید کنیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه چکش گداخت هسته‌ای تولید کنیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ دو تردستی جالب که در نهایت به هم می‌پیوندند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ دو تردستی جالب که در نهایت به هم می‌پیوندند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ طراحی خانه‌هایمان در فضا | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ طراحی خانه‌هایمان در فضا | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ درباره اتفاقات جهان بی‌تفاوت نباشیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ درباره اتفاقات جهان بی‌تفاوت نباشیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه از محدودیت‌های به وجود آمده بهترین بهره را ببریم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چگونه از محدودیت‌های به وجود آمده بهترین بهره را ببریم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ تجربه «وینسنت کوشتل» از روزهای گروگان گرفته شدنش | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ تجربه «وینسنت کوشتل» از روزهای گروگان گرفته شدنش | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ خصوصیات مخفی و باورنکردی اشیاء | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ خصوصیات مخفی و باورنکردی اشیاء | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ نکته‌ای که در طراحی نباید فراموش کنید

سخنرانی‌های تد؛ نکته‌ای که در طراحی نباید فراموش کنید

سخنرانی های تد ؛ شناخت نویسندگان بزرگ از هر سال عمر |فیلم

سخنرانی های تد ؛ شناخت نویسندگان بزرگ از هر سال عمر |فیلم

سخنرانی های تد ؛یک کمپانی چطور اعتماد مردم را جلب میکند |فیلم

سخنرانی های تد ؛یک کمپانی چطور اعتماد مردم را جلب میکند |فیلم

سخنرانی های تد ؛ساختمان هایی که طبیعت و مردم را به هم مرتبط می کند |فیلم

سخنرانی های تد ؛ساختمان هایی که طبیعت و مردم را به هم مرتبط می کند |فیلم

سخنرانی های تد؛ درخت‌ها چگونه با هم حرف می‌زنند |فیلم

سخنرانی های تد؛ درخت‌ها چگونه با هم حرف می‌زنند |فیلم

سخنرانی های تد ؛ آینده پول جهانی |فیلم

سخنرانی های تد ؛ آینده پول جهانی |فیلم

سخنرانی های تد ؛ چه چیز ریاضیات جذاب است |فیلم

سخنرانی های تد ؛ چه چیز ریاضیات جذاب است |فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا باید از حقوق همکارتون باخبر بشید |فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا باید از حقوق همکارتون باخبر بشید |فیلم

سخنرانی های تد؛ چه واقعیت‌هایی برای خود خلق می‌کنید |فیلم

سخنرانی های تد؛ چه واقعیت‌هایی برای خود خلق می‌کنید |فیلم

سخنرانی های تد؛ یک دوره‌ی آموزشی تابستانی |فیلم

سخنرانی های تد؛ یک دوره‌ی آموزشی تابستانی |فیلم