کسب و کار

سخنرانی های تد ؛ نظام قضایی بهتر از دید یک دادستان |فیلم

سخنرانی های تد ؛ نظام قضایی بهتر از دید یک دادستان |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ تقاطع سرمایه داری و تحولات فناوری | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ تقاطع سرمایه داری و تحولات فناوری | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ کشف رازهای درمان سرطان با استفاده از علوم ریاضی | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ کشف رازهای درمان سرطان با استفاده از علوم ریاضی | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ مجسمه‌های مضحکی که زندگی خودشان را دارند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ مجسمه‌های مضحکی که زندگی خودشان را دارند | فیلم

سخنرانی های تد؛ ریاضیات راز پنهان درک جهان است |فیلم

سخنرانی های تد؛ ریاضیات راز پنهان درک جهان است |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ روزی ده دقیقه حال و هوای ذهن‌تان را عوض کنید | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ روزی ده دقیقه حال و هوای ذهن‌تان را عوض کنید | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ ایده‌ای نوین در زبان تصویری | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ ایده‌ای نوین در زبان تصویری | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آیا شما انسانید | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آیا شما انسانید | فیلم

سخنرانی های تد؛ جرایم رایانه‌ای و سرچشمه آن ها |فیلم

سخنرانی های تد؛ جرایم رایانه‌ای و سرچشمه آن ها |فیلم

سخنرانی های تد ؛ ملکهٔ ویرگول نیویورکر |فیلم

سخنرانی های تد ؛ ملکهٔ ویرگول نیویورکر |فیلم

سخنرانی های تد؛ چهار دلیل برای یادگیری یک زبان جدید |فیلم

سخنرانی های تد؛ چهار دلیل برای یادگیری یک زبان جدید |فیلم

سخنرانی های تد؛ پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ی فیزیک |فیلم

سخنرانی های تد؛ پرسش‌های بی‌پاسخ مانده‌ی فیزیک |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چه پاسخی در جواب «من دارم می‌میرم» به بیمار بدهیم | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ چه پاسخی در جواب «من دارم می‌میرم» به بیمار بدهیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ مهار ابرتوانایی‌های مخفی طبیعت |فیلم

سخنرانی های تد؛ مهار ابرتوانایی‌های مخفی طبیعت |فیلم

سخنرانی های تد؛ ترفندهای دستکاری ذهنی تبلیغاتی |فیلم

سخنرانی های تد؛ ترفندهای دستکاری ذهنی تبلیغاتی |فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آزاد باشید و بیاموزید | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آزاد باشید و بیاموزید | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ قدرت امنیت در «توییتر» | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ قدرت امنیت در «توییتر» | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ کارجویان چطور می‌توانند خود را جذاب‌تر نشان دهند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ کارجویان چطور می‌توانند خود را جذاب‌تر نشان دهند | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آیا معادله‌ای برای اندازه‌گیری هوش وجود دارد | فیلم

سخنرانی‌های تد؛ آیا معادله‌ای برای اندازه‌گیری هوش وجود دارد | فیلم

سخنزانی‌های تد؛ بیایید پول چاپ کنیم | فیلم

سخنزانی‌های تد؛ بیایید پول چاپ کنیم | فیلم