سلامت

کودک یک ساله توان علمی پزشکان را به چالش کشید | فیلم

کودک یک ساله توان علمی پزشکان را به چالش کشید | فیلم

هر گروه خونی به چه افرادی می‌تواند خون اهدا کند | فیلم

هر گروه خونی به چه افرادی می‌تواند خون اهدا کند | فیلم

وضعیت شش ها درصورت مصرف دخانیات | فیلم

وضعیت شش ها درصورت مصرف دخانیات | فیلم

بینی سیلیکونی پروتز برای فرد حادثه دیده | فیلم

بینی سیلیکونی پروتز برای فرد حادثه دیده | فیلم

آیا واقعا هویج می‌تواند بینایی ما را تقویت کند | فیلم

آیا واقعا هویج می‌تواند بینایی ما را تقویت کند | فیلم

واکسن ایدز به داوطلبان در آفریقای جنوبی تزریق شد | فیلم

واکسن ایدز به داوطلبان در آفریقای جنوبی تزریق شد | فیلم

آزمایش دارویی جدید برای درمان اچ آی وی | فیلم

آزمایش دارویی جدید برای درمان اچ آی وی | فیلم

آزمایش تاثیر سیگار بر روی ریه | فیلم

آزمایش تاثیر سیگار بر روی ریه | فیلم

دنیا از دید افرادی که کور رنگی دارند | فیلم

دنیا از دید افرادی که کور رنگی دارند | فیلم

آیا واقعا سرماخوردگی به سرما ربطی دارد | فیلم

آیا واقعا سرماخوردگی به سرما ربطی دارد | فیلم

عمل جراحی و ترمیم جمجمه با پرینتر سه بعدی | فیلم

عمل جراحی و ترمیم جمجمه با پرینتر سه بعدی | فیلم

فیلم حقایقی درباره چشم

فیلم حقایقی درباره چشم

فیلم دریچه میترال و تری کوسپید قلب

فیلم دریچه میترال و تری کوسپید قلب

فیلم انگیزشی برای دویدن

فیلم انگیزشی برای دویدن

معرفی دریچه های قلب و نحوه تبادل گاز های تنفسی در شش ها | فیلم

معرفی دریچه های قلب و نحوه تبادل گاز های تنفسی در شش ها | فیلم

فیلم دستگاه زنده نگاه دارنده قلب برای پیود

فیلم دستگاه زنده نگاه دارنده قلب برای پیود

فیلم عمل زانو

فیلم عمل زانو

ناملایمات دوران کودکی بر روی بهداشت در تمام طول عمر اثر می گذارد | فیلم

ناملایمات دوران کودکی بر روی بهداشت در تمام طول عمر اثر می گذارد | فیلم

چیزهایی که دامپزشکان می دانند ولی پزشک ها نمی دانند | فیلم

چیزهایی که دامپزشکان می دانند ولی پزشک ها نمی دانند | فیلم

چه عینکی برای کودکم مناسب است | فیلم

چه عینکی برای کودکم مناسب است | فیلم