سرگرمی

خاطره مسعود فراستی از مهران مدیری و دعوت مدیری از وی برای مراسم افتتاحیه فیلمش | فیلم

خاطره مسعود فراستی از مهران مدیری و دعوت مدیری از وی برای مراسم افتتاحیه فیلمش | فیلم

متر و معیارهای مسعود فراستی برای دیدن و نقد فیلم ها | فیلم

متر و معیارهای مسعود فراستی برای دیدن و نقد فیلم ها | فیلم

صحبت های مسعود فراستی درباره دوران تحصیلش در ایتالیا و فرانسه | فیلم

صحبت های مسعود فراستی درباره دوران تحصیلش در ایتالیا و فرانسه | فیلم

سوال مدیری از مسعود فراستی درباره اخلاق سخت، تلخ و مجادله گر  او | فیلم

سوال مدیری از مسعود فراستی درباره اخلاق سخت، تلخ و مجادله گر او | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره ظرفیت داشتن برای قهرمان دیگران بودن | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره ظرفیت داشتن برای قهرمان دیگران بودن | فیلم

یادآوری یک نکته برای زوج های جوان از سوی مهران مدیری | فیلم

یادآوری یک نکته برای زوج های جوان از سوی مهران مدیری | فیلم

درخواست اندیشه فولادوند از همه مردم کشور | فیلم

درخواست اندیشه فولادوند از همه مردم کشور | فیلم

تست بازیگری مهران مدیری از اندیشه فولادوند | فیلم

تست بازیگری مهران مدیری از اندیشه فولادوند | فیلم

توضیحات اندیشه فولادوند درباره حواشی یکی از شعرهایش | فیلم

توضیحات اندیشه فولادوند درباره حواشی یکی از شعرهایش | فیلم

صحبت های اندیشه فولادوند درباره چگونگی ورودش به عرصه های شعر و بازیگری | فیلم

صحبت های اندیشه فولادوند درباره چگونگی ورودش به عرصه های شعر و بازیگری | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری با موضوع کشف درست استعداد کودکان توسط پدر و مادر | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری با موضوع کشف درست استعداد کودکان توسط پدر و مادر | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره بحران انتخاب اسم نوزادان در بین خانواده ها | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره بحران انتخاب اسم نوزادان در بین خانواده ها | فیلم

شوخی مهران مدیری با حذف چهار صفر از پول ملی | فیلم

شوخی مهران مدیری با حذف چهار صفر از پول ملی | فیلم

خاطره تماشاگر برنامه دورهمی از پدر مهران مدیری | فیلم

خاطره تماشاگر برنامه دورهمی از پدر مهران مدیری | فیلم

سوال مدیری از ژیلا صادقی درباره شباهت اجرای برخی مجریان به یکدیگر | فیلم

سوال مدیری از ژیلا صادقی درباره شباهت اجرای برخی مجریان به یکدیگر | فیلم

صحبت های ژیلا صادقی درباره ازدواج و آشنایی با همسرش | فیلم

صحبت های ژیلا صادقی درباره ازدواج و آشنایی با همسرش | فیلم

توضیحات کامل ژیلا صادقی درباره کار در عرصه های مختلف طی سال های اخیر | فیلم

توضیحات کامل ژیلا صادقی درباره کار در عرصه های مختلف طی سال های اخیر | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره تاثیر و فواید کرونا بر روی انسان ها و طبیعت | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره تاثیر و فواید کرونا بر روی انسان ها و طبیعت | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره عملکرد پلیس هند برای کنترل ویروس کرونا در این کشور | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره عملکرد پلیس هند برای کنترل ویروس کرونا در این کشور | فیلم

محمد بحرانی در برنامه دورهمی از جعلی بودن شناسنامه اش می گوید | فیلم

محمد بحرانی در برنامه دورهمی از جعلی بودن شناسنامه اش می گوید | فیلم