سینما

سارا بهرامی برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

سارا بهرامی برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

امین حیایی برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

امین حیایی برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

جمشید هاشم پور برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

جمشید هاشم پور برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

سحر دولتشاهی برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

سحر دولتشاهی برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن در جشنواره فیلم فجر ۹۶ | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه بصری | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه بصری | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه | فیلم

سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه | فیلم

نامزدهای بهترین فیلمنامه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین فیلمنامه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین موسیقی متن سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین موسیقی متن سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین کارگردانی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین کارگردانی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین فیلمبرداری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین فیلمبرداری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین جلوه های بصری و میدانی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین جلوه های بصری و میدانی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین صداگذاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم

نامزدهای بهترین صداگذاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر | فیلم