حیوانات

نجات بچه فیل از چنگال شیرهای گرسنه توسط بوفالوها | فیلم

نجات بچه فیل از چنگال شیرهای گرسنه توسط بوفالوها | فیلم

دعوای تمرینی بچه‌فیلها در پارک حفاظت شده | فیلم

دعوای تمرینی بچه‌فیلها در پارک حفاظت شده | فیلم

دفاع اویراپتورید از تخم‌ها و آشیانه‌اش در برابر دایناسورهای مهاجم | فیلم

دفاع اویراپتورید از تخم‌ها و آشیانه‌اش در برابر دایناسورهای مهاجم | فیلم

خرس قطبی ماده در جستجوی غذا برای تغذیه توله‌اش | فیلم

خرس قطبی ماده در جستجوی غذا برای تغذیه توله‌اش | فیلم

کشف فسیل تخم دایناسورها و شبیه سازی آن ها | فیلم

کشف فسیل تخم دایناسورها و شبیه سازی آن ها | فیلم

سگ‌های وحشی غزال را زنده زنده می‌خورند | فیلم

سگ‌های وحشی غزال را زنده زنده می‌خورند | فیلم

گیر افتادن نهنگ‌های قاتل زنده روی ماسه‌های ساحل | فیلم

گیر افتادن نهنگ‌های قاتل زنده روی ماسه‌های ساحل | فیلم

شکار اوریکس آفریقایی توسط شیر در بیابان نامیب | فیلم

شکار اوریکس آفریقایی توسط شیر در بیابان نامیب | فیلم

نبرد دیدنی اسب‌های وحشی موستانگ در بیابان‌های آمریکا | فیلم

نبرد دیدنی اسب‌های وحشی موستانگ در بیابان‌های آمریکا | فیلم

حمله فیل ماده به شیرها برای حفظ جان بچه‌اش | فیلم

حمله فیل ماده به شیرها برای حفظ جان بچه‌اش | فیلم

پنهان شدن توله چیتا از ترس بابون | فیلم

پنهان شدن توله چیتا از ترس بابون | فیلم

شکار و بلعیده شدن غزال توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

شکار و بلعیده شدن غزال توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

شیرهای آفریقایی آدمخوار در پارک ملی کروگر | فیلم

شیرهای آفریقایی آدمخوار در پارک ملی کروگر | فیلم

قدرت آرواره‌ها و دندان‌های مرگبار کوسه سفید | فیلم

قدرت آرواره‌ها و دندان‌های مرگبار کوسه سفید | فیلم

زنبورهای هورنت همنوعان خود را سر بریده و می‌خورند | فیلم

زنبورهای هورنت همنوعان خود را سر بریده و می‌خورند | فیلم

مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

گوساله بداقبال شکار شیرهای درنده شد | فیلم

گوساله بداقبال شکار شیرهای درنده شد | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

آموزش شکار به توله‌شیرها توسط مادرشان | فیلم

آموزش شکار به توله‌شیرها توسط مادرشان | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از زندگی پوما؛ گربه وحشی آمریکایی | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از زندگی پوما؛ گربه وحشی آمریکایی | فیلم