حیوانات

روش جالب مارهای زنگی برای شکار در شب | فیلم

روش جالب مارهای زنگی برای شکار در شب | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

قدرت چنگال‌های جغد برای شکار | فیلم

قدرت چنگال‌های جغد برای شکار | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

بره‌آهوی کوچکی که شکار پلنگ شد | فیلم

بره‌آهوی کوچکی که شکار پلنگ شد | فیلم

حمله هولناک کوسه سفید؛ بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی دریا | فیلم

حمله هولناک کوسه سفید؛ بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی دریا | فیلم

مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی | فیلم

مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی | فیلم

کولاسوکاس؛ دوزیست غول‌آسای عصر دایناسورها | فیلم

کولاسوکاس؛ دوزیست غول‌آسای عصر دایناسورها | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد | فیلم

فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد | فیلم

نبرد یوزپلنگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

نبرد یوزپلنگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

صحنه هایی حیرت انگیز از درگیری و شکار عقاب ها | فیلم

صحنه هایی حیرت انگیز از درگیری و شکار عقاب ها | فیلم

مستند حیات وحش: سگ‌های وحشی شکارچیان پرتعداد | فیلم

مستند حیات وحش: سگ‌های وحشی شکارچیان پرتعداد | فیلم

فرار معجزه‌آسای ایمپالا از چنگال پلنگ | فیلم

فرار معجزه‌آسای ایمپالا از چنگال پلنگ | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

فرار توله شیر از له شدن زیر پای بوفالو خشمگین | فیلم

فرار توله شیر از له شدن زیر پای بوفالو خشمگین | فیلم

تعقیب و گریز گرگ‌ها و گوزن‌ها در پارک یلو استون آمریکا | فیلم

تعقیب و گریز گرگ‌ها و گوزن‌ها در پارک یلو استون آمریکا | فیلم

سرقت دمپایی توسط پلنگ ایرانی از دفتر محیط بانی منطقه | فیلم

سرقت دمپایی توسط پلنگ ایرانی از دفتر محیط بانی منطقه | فیلم

حمله شبانه ۳۰ شیر گرسنه به گله فیل‌ها و شکار یک گوساله | فیلم

حمله شبانه ۳۰ شیر گرسنه به گله فیل‌ها و شکار یک گوساله | فیلم