حیوانات

شکار تماشایی ایگوانا توسط شاهین در سواحل گالاپاگوس | فیلم

شکار تماشایی ایگوانا توسط شاهین در سواحل گالاپاگوس | فیلم

مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی | فیلم

مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی | فیلم

کولاسوکاس؛ دوزیست غول‌آسای عصر دایناسورها | فیلم

کولاسوکاس؛ دوزیست غول‌آسای عصر دایناسورها | فیلم

بلعیدن کرم خاکی توسط حلزون گوشت‌ خوار | فیلم

بلعیدن کرم خاکی توسط حلزون گوشت‌ خوار | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد | فیلم

فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد | فیلم

نبرد یوزپلنگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

نبرد یوزپلنگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

شکار گوزن یالدار توسط کروکودیل | فیلم

شکار گوزن یالدار توسط کروکودیل | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

مقابله چیتا و پلنگ بر سر لاشه شکار | فیلم

مقابله چیتا و پلنگ بر سر لاشه شکار | فیلم

صحنه هایی حیرت انگیز از درگیری و شکار عقاب ها | فیلم

صحنه هایی حیرت انگیز از درگیری و شکار عقاب ها | فیلم

مستند حیات وحش: سگ‌های وحشی شکارچیان پرتعداد | فیلم

مستند حیات وحش: سگ‌های وحشی شکارچیان پرتعداد | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

فرار معجزه‌آسای ایمپالا از چنگال پلنگ | فیلم

فرار معجزه‌آسای ایمپالا از چنگال پلنگ | فیلم

صحنه‌های زیبا از مهاجرت غازهای وحشی | فیلم

صحنه‌های زیبا از مهاجرت غازهای وحشی | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم