حیوانات

حمله دسته جمعی گرگ‌ها به گله گاو وحشی | فیلم

حمله دسته جمعی گرگ‌ها به گله گاو وحشی | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

اسپینوسوروس دایناسور بزرگ ماهی‌خوار | فیلم

اسپینوسوروس دایناسور بزرگ ماهی‌خوار | فیلم

حمله هماهنگ ۵ شیر به زرافه عظیم‌الجثه | فیلم

حمله هماهنگ ۵ شیر به زرافه عظیم‌الجثه | فیلم

ماهیگیری عقاب آمریکایی با یک شیرجه به سمت دریاچه | فیلم

ماهیگیری عقاب آمریکایی با یک شیرجه به سمت دریاچه | فیلم

خرد شدن جمجمه گاو وحشی بین آرواره‌های تمساح | فیلم

خرد شدن جمجمه گاو وحشی بین آرواره‌های تمساح | فیلم

تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

اختاپوس غول‌پیکر اقیانوس آرام؛ بزرگترین گونه اختاپوس | فیلم

اختاپوس غول‌پیکر اقیانوس آرام؛ بزرگترین گونه اختاپوس | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

گازهای سمی آتشفشانی؛ قاتل خاموش دایناسورها | فیلم

گازهای سمی آتشفشانی؛ قاتل خاموش دایناسورها | فیلم

عاقبت ورود یوزپلنگ به محدوده بابون‌ها | فیلم

عاقبت ورود یوزپلنگ به محدوده بابون‌ها | فیلم

فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

دفاع شیرها از توله‌هایشان در برابر مار کبرا و حمله فیل | فیلم

دفاع شیرها از توله‌هایشان در برابر مار کبرا و حمله فیل | فیلم

شکار مار توسط شاهین در بیابان‌های آریزونا | فیلم

شکار مار توسط شاهین در بیابان‌های آریزونا | فیلم

عبور خطرناک گورخر‌ها از رودخانه پر از کروکودیل | فیلم

عبور خطرناک گورخر‌ها از رودخانه پر از کروکودیل | فیلم

عبور خطرناک گورخرها و گاوهای وحشی از رودخانه نیل | فیلم

عبور خطرناک گورخرها و گاوهای وحشی از رودخانه نیل | فیلم

ترس شیرها از کرگدن ماده عصبانی و عقب نشینی آن ها | فیلم

ترس شیرها از کرگدن ماده عصبانی و عقب نشینی آن ها | فیلم

شکار غزال توسط شیرهای گرسنه | فیلم

شکار غزال توسط شیرهای گرسنه | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

میکرورَپتور؛ دایناسور پرنده با ویژگی‌های استثنایی | فیلم

میکرورَپتور؛ دایناسور پرنده با ویژگی‌های استثنایی | فیلم