حیوانات

روش جالب مارهای زنگی برای شکار در شب | فیلم

روش جالب مارهای زنگی برای شکار در شب | فیلم

قدرت مانور بالای شاهین آفریقایی در حال پرواز | فیلم

قدرت مانور بالای شاهین آفریقایی در حال پرواز | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

قدرت چنگال‌های جغد برای شکار | فیلم

قدرت چنگال‌های جغد برای شکار | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم

حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم

تجربه پرواز با عقاب طلایی اسکاتلندی | فیلم

تجربه پرواز با عقاب طلایی اسکاتلندی | فیلم

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا | فیلم

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

دعوای دو شیر ماده بر سر شکار | فیلم

دعوای دو شیر ماده بر سر شکار | فیلم

بره‌آهوی کوچکی که شکار پلنگ شد | فیلم

بره‌آهوی کوچکی که شکار پلنگ شد | فیلم

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

زندگی سنجاب‌های قطبی در زمستان‌های سرد قطب | فیلم

زندگی سنجاب‌های قطبی در زمستان‌های سرد قطب | فیلم

نبرد کایوت و عقاب آمریکایی بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد کایوت و عقاب آمریکایی بر سر لاشه شکار | فیلم

حمله هولناک کوسه سفید؛ بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی دریا | فیلم

حمله هولناک کوسه سفید؛ بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی دریا | فیلم