حیوانات

صحنه‌های جالب شکار در عصر دایناسورها | فیلم

صحنه‌های جالب شکار در عصر دایناسورها | فیلم

شیرجه موشکی مرغ ماهیخوار دریای شمالی | فیلم

شیرجه موشکی مرغ ماهیخوار دریای شمالی | فیلم

شکار دیدنی بچه گراز توسط پلنگ | فیلم

شکار دیدنی بچه گراز توسط پلنگ | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

عاقبت حمله پلنگ به خارپشت غول‌‌آسای آفریقایی | فیلم

عاقبت حمله پلنگ به خارپشت غول‌‌آسای آفریقایی | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار پر دردسر سنجاب توسط شاهین | فیلم

شکار پر دردسر سنجاب توسط شاهین | فیلم

نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار از خانواده تی‌رکس | فیلم

نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار از خانواده تی‌رکس | فیلم

خورده شدن چندین تن ماهی ساردین توسط نهنگ‌های کوهان‌دار | فیلم

خورده شدن چندین تن ماهی ساردین توسط نهنگ‌های کوهان‌دار | فیلم

بلعیده شدن اسب آبی توسط تمساح‌های گرسنه | فیلم

بلعیده شدن اسب آبی توسط تمساح‌های گرسنه | فیلم

زندگی دلقک‌ماهی‌ها در اعماق اقیانوس | فیلم

زندگی دلقک‌ماهی‌ها در اعماق اقیانوس | فیلم

جستجوی خرس‌های گریزلی در ساحل به دنبال صدف | فیلم

جستجوی خرس‌های گریزلی در ساحل به دنبال صدف | فیلم

بد شانسی دینگو در شکار کانگورو | فیلم

بد شانسی دینگو در شکار کانگورو | فیلم

تعقیب و شکار گوزن توسط اژدهای کومودو | فیلم

تعقیب و شکار گوزن توسط اژدهای کومودو | فیلم

آرایش دفاعی گاومیش‌ها در برابر حمله گرگ‌ها | فیلم

آرایش دفاعی گاومیش‌ها در برابر حمله گرگ‌ها | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله گله‌ای ماپوساروس‌ها به بزرگترین دایناسورهای ماقبل تاریخ | فیلم

حمله گله‌ای ماپوساروس‌ها به بزرگترین دایناسورهای ماقبل تاریخ | فیلم

حمله عقاب کاراکارا به جوجه‌های پنگوئن | فیلم

حمله عقاب کاراکارا به جوجه‌های پنگوئن | فیلم

خیز  سرعتی چیتا برای شکار آنتلوپ | فیلم

خیز سرعتی چیتا برای شکار آنتلوپ | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم