حیوانات

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا | فیلم

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

نبرد هیجان‌انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین | فیلم

نبرد هیجان‌انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین | فیلم

حمله ماهی‌های بادبانی به انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

حمله ماهی‌های بادبانی به انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

سوپراسلوموشن بسیار زیبا؛ عبور شاهین از میان شاخه‌های درخت | فیلم

سوپراسلوموشن بسیار زیبا؛ عبور شاهین از میان شاخه‌های درخت | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

حمله ۲۵ گرگ وحشی به گاومیش‌های آمریکایی | فیلم

حمله ۲۵ گرگ وحشی به گاومیش‌های آمریکایی | فیلم

صحنه‌هایی زیبا از مهارت پرندگان شکاری در حمله به طعمه | فیلم

صحنه‌هایی زیبا از مهارت پرندگان شکاری در حمله به طعمه | فیلم

استتار حیرت‌انگیز اختاپوس برای فرار از کوسه | فیلم

استتار حیرت‌انگیز اختاپوس برای فرار از کوسه | فیلم

چرا تیرانوسوروس‌ها شکارچیانی موفق بودند | فیلم

چرا تیرانوسوروس‌ها شکارچیانی موفق بودند | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

شکار وحشیانه بچه میمون توسط پلنگ | فیلم

شکار وحشیانه بچه میمون توسط پلنگ | فیلم

ببر سیبری بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی | فیلم

ببر سیبری بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی | فیلم

کارکارادونتوسوروس دایناسوری درنده و گوشتخوار | فیلم

کارکارادونتوسوروس دایناسوری درنده و گوشتخوار | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

گرگ‌های گرسنه به دنبال خرگوش صحرایی بزرگ | فیلم

گرگ‌های گرسنه به دنبال خرگوش صحرایی بزرگ | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

کمین و استتار افعی و شکار ناگهانی مارمولک | فیلم

کمین و استتار افعی و شکار ناگهانی مارمولک | فیلم

هیولای گیلا؛ سوسمار زهرآگین بیابان‌های آمریکا | فیلم

هیولای گیلا؛ سوسمار زهرآگین بیابان‌های آمریکا | فیلم