حیوانات

بلعیده شدن کفتار توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

بلعیده شدن کفتار توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

سینورنیثوساروس؛ دایناسوری با دندان‌های زهرآگین | فیلم

سینورنیثوساروس؛ دایناسوری با دندان‌های زهرآگین | فیلم

شکار وحشیانه گاومیش وحشی توسط شیر ماده | فیلم

شکار وحشیانه گاومیش وحشی توسط شیر ماده | فیلم

صحنه‌هایی از نحوه شکار بزرگترین عقاب جهان؛ عقاب استلر | فیلم

صحنه‌هایی از نحوه شکار بزرگترین عقاب جهان؛ عقاب استلر | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

حمله‌های شبانه جغد به لانه عقاب‌ها | فیلم

حمله‌های شبانه جغد به لانه عقاب‌ها | فیلم

کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

تغذیه شکارچی‌های دریا از انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

تغذیه شکارچی‌های دریا از انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

آلوسوروس؛ دایناسور شکارچی سریع با روش خارق‌العاده | فیلم

آلوسوروس؛ دایناسور شکارچی سریع با روش خارق‌العاده | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

کمین و حمله ناگهانی مار افعی گابون به طعمه | فیلم

کمین و حمله ناگهانی مار افعی گابون به طعمه | فیلم

دعوای دسته لاشخورها و روباه بر سر لاشه شکار | فیلم

دعوای دسته لاشخورها و روباه بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد سوسمارهای غول پیکر کومودو برای اثبات برتری | فیلم

نبرد سوسمارهای غول پیکر کومودو برای اثبات برتری | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

نبرد عقاب‌ها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد عقاب‌ها بر سر لاشه شکار | فیلم

پایتون برمه؛ یک اژدر مار واقعی | فیلم

پایتون برمه؛ یک اژدر مار واقعی | فیلم

حمله دسته جمعی گرگ‌ها به گله گاو وحشی | فیلم

حمله دسته جمعی گرگ‌ها به گله گاو وحشی | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم