حیوانات

درگیری بابون‌ ها با مار کبرا | فیلم

درگیری بابون‌ ها با مار کبرا | فیلم

مهربانی و دلسوزی در میان حیوانات هم وجود دارد | فیلم

مهربانی و دلسوزی در میان حیوانات هم وجود دارد | فیلم

عاقبت ماری که هوس خوردن جوجه‌تیغی به سرش می‌زند | فیلم

عاقبت ماری که هوس خوردن جوجه‌تیغی به سرش می‌زند | فیلم

تقلید صدای دیدنی طوطی کاسکو | فیلم

تقلید صدای دیدنی طوطی کاسکو | فیلم

صداهای عجیب و غریب در دنیای حیوانات | فیلم

صداهای عجیب و غریب در دنیای حیوانات | فیلم

جغدی که به جای درخت در سوراخ‌های زمین زندگی می‌کند | فیلم

جغدی که به جای درخت در سوراخ‌های زمین زندگی می‌کند | فیلم

مرد هندی که تعداد زیادی مارهای کوچک را می‌بلعد | فیلم

مرد هندی که تعداد زیادی مارهای کوچک را می‌بلعد | فیلم

ماساژ دادن شیر عظیم‌الجثه توسط مسئول باغ وحش | فیلم

ماساژ دادن شیر عظیم‌الجثه توسط مسئول باغ وحش | فیلم

قورباغه گاوی آفریقایی؛ یک دوزیست گوشتخوار عظیم‌الجثه | فیلم

قورباغه گاوی آفریقایی؛ یک دوزیست گوشتخوار عظیم‌الجثه | فیلم

دفن شدن جسد گاو مرده توسط یک گورکن | فیلم

دفن شدن جسد گاو مرده توسط یک گورکن | فیلم

شیر ماده در حال کمین است که یک شیر نر از راه می‌رسد | فیلم

شیر ماده در حال کمین است که یک شیر نر از راه می‌رسد | فیلم

تا به حال کلاغ سخنگو دیده‌اید | فیلم

تا به حال کلاغ سخنگو دیده‌اید | فیلم

سگ‌های شکاری آموزش‌ دیده برای دستگیری شکارچیان غیرمجاز | فیلم

سگ‌های شکاری آموزش‌ دیده برای دستگیری شکارچیان غیرمجاز | فیلم

یک جفت طوطی بسیار نادر و در حال انقراض | فیلم

یک جفت طوطی بسیار نادر و در حال انقراض | فیلم

فیلم شکار‌ مار آناکوندا در آب

فیلم شکار‌ مار آناکوندا در آب

ترکیب خنده‌دار صدای انسان با صحنه‌هایی از حیات‌وحش | فیلم

ترکیب خنده‌دار صدای انسان با صحنه‌هایی از حیات‌وحش | فیلم

چرخه زندگی و مراحل تکامل پروانه | فیلم

چرخه زندگی و مراحل تکامل پروانه | فیلم

ماهیگیری کلاغ باهوش و فرصت‌طلب | فیلم

ماهیگیری کلاغ باهوش و فرصت‌طلب | فیلم

صحنه‌هایی از زندگی روزانه یوزپلنگ و توله‌هایش | فیلم

صحنه‌هایی از زندگی روزانه یوزپلنگ و توله‌هایش | فیلم

صحنه هایی از تلاش و نبرد حیوانات وحشی برای به چنگ آوردن طعمه

صحنه هایی از تلاش و نبرد حیوانات وحشی برای به چنگ آوردن طعمه