حیوانات

شیر با قلدری شکار پلنگ را روی درخت از او می‌گیرد | فیلم

شیر با قلدری شکار پلنگ را روی درخت از او می‌گیرد | فیلم

تار ۲۵ متری روی دریاچه؛ شاهکار عنکبوت داروین | فیلم

تار ۲۵ متری روی دریاچه؛ شاهکار عنکبوت داروین | فیلم

تمساح کیمن فرزندانش را از لانه به آب می‌اندازد | فیلم

تمساح کیمن فرزندانش را از لانه به آب می‌اندازد | فیلم

روش جالب پرنده درونگو برای گول زدن میرکت‌ها و دزدیدن غذا | فیلم

روش جالب پرنده درونگو برای گول زدن میرکت‌ها و دزدیدن غذا | فیلم

زایمان مار آناکوندای ماده زیر آب | فیلم

زایمان مار آناکوندای ماده زیر آب | فیلم

رفتار جالب گوساله گاومیش و توله کفتار در اولین برخورد | فیلم

رفتار جالب گوساله گاومیش و توله کفتار در اولین برخورد | فیلم

حمله وحشیانه فیل خشمگین به کرگدن ماده | فیلم

حمله وحشیانه فیل خشمگین به کرگدن ماده | فیلم

سواری گرفتن عجیب جوانان بوشهری از نهنگ | فیلم

سواری گرفتن عجیب جوانان بوشهری از نهنگ | فیلم

حواصیل باهوش هتل هاوایی که با خرده نان ماهی می‌گیرد | فیلم

حواصیل باهوش هتل هاوایی که با خرده نان ماهی می‌گیرد | فیلم

زندگی جالب خانواده پنگوئن‌ها و نگهداری از جوجه‌ها | فیلم

زندگی جالب خانواده پنگوئن‌ها و نگهداری از جوجه‌ها | فیلم

تخم‌گذاری لاکپشت‌های سبز دریایی در سواحل ماسه‌ای | فیلم

تخم‌گذاری لاکپشت‌های سبز دریایی در سواحل ماسه‌ای | فیلم

موش‌آهو؛ پستاندار کوچک از خانواده آهو و خوک | فیلم

موش‌آهو؛ پستاندار کوچک از خانواده آهو و خوک | فیلم

فیل ماده عصبانی فرزندش را از چنگال شیرها می‌رهاند | فیلم

فیل ماده عصبانی فرزندش را از چنگال شیرها می‌رهاند | فیلم

ده نژاد برتر از زیباترین سگ‌های خانگی | فیلم

ده نژاد برتر از زیباترین سگ‌های خانگی | فیلم

نجات بچه فیل از خطر غرق شدن توسط فیل ها | فیلم

نجات بچه فیل از خطر غرق شدن توسط فیل ها | فیلم

ده نژاد از برترین سگ‌های نگهبان | فیلم

ده نژاد از برترین سگ‌های نگهبان | فیلم

دوئل گورخرهای نر بر سر قلمرو | فیلم

دوئل گورخرهای نر بر سر قلمرو | فیلم

شیطان تاسمانی؛ پستاندار در حال انقراض جزیره تاسمانی | فیلم

شیطان تاسمانی؛ پستاندار در حال انقراض جزیره تاسمانی | فیلم

فیلمبرداری از توله‌های گرگ به کمک دوربین متحرک | فیلم

فیلمبرداری از توله‌های گرگ به کمک دوربین متحرک | فیلم

شکار شاه کبری توسط کروکودیل آب شور | فیلم

شکار شاه کبری توسط کروکودیل آب شور | فیلم