حیوانات

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

شکار گوزن یالدار توسط کروکودیل | فیلم

شکار گوزن یالدار توسط کروکودیل | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

بلعیدن کرم خاکی توسط حلزون گوشت‌ خوار | فیلم

بلعیدن کرم خاکی توسط حلزون گوشت‌ خوار | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

صحنه‌های زیبا از مهاجرت غازهای وحشی | فیلم

صحنه‌های زیبا از مهاجرت غازهای وحشی | فیلم

مقابله چیتا و پلنگ بر سر لاشه شکار | فیلم

مقابله چیتا و پلنگ بر سر لاشه شکار | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

تجربه پرواز با عقاب طلایی اسکاتلندی | فیلم

تجربه پرواز با عقاب طلایی اسکاتلندی | فیلم

نبرد کایوت و عقاب آمریکایی بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد کایوت و عقاب آمریکایی بر سر لاشه شکار | فیلم

قدرت مانور بالای شاهین آفریقایی در حال پرواز | فیلم

قدرت مانور بالای شاهین آفریقایی در حال پرواز | فیلم

نبرد سوسمارهای غول پیکر کومودو برای اثبات برتری | فیلم

نبرد سوسمارهای غول پیکر کومودو برای اثبات برتری | فیلم

ایمپالای بدشانس شکار کروکودیل گرسنه شد | فیلم

ایمپالای بدشانس شکار کروکودیل گرسنه شد | فیلم

دعوای دو شیر ماده بر سر شکار | فیلم

دعوای دو شیر ماده بر سر شکار | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم

حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم