حیوانات

ایندریکاسریوم؛ بزرگترین پستانداری که روی زمین زیسته است | فیلم

ایندریکاسریوم؛ بزرگترین پستانداری که روی زمین زیسته است | فیلم

نبرد تن به تن اسب‌های سیاه عربی | فیلم

نبرد تن به تن اسب‌های سیاه عربی | فیلم

جگلاین؛ گربه بی‌نظیر حاصل جفت‌گیری جگوار و شیر | فیلم

جگلاین؛ گربه بی‌نظیر حاصل جفت‌گیری جگوار و شیر | فیلم

اندروسارکوس؛ بزرگترین پستاندار شکارچی ماقبل تاریخ | فیلم

اندروسارکوس؛ بزرگترین پستاندار شکارچی ماقبل تاریخ | فیلم

جنگیدن کانگوروهای خاکستری در فصل جفتگیری | فیلم

جنگیدن کانگوروهای خاکستری در فصل جفتگیری | فیلم

نبرد جانانه گراز ماده با چیتا برای نجات فرزندش | فیلم

نبرد جانانه گراز ماده با چیتا برای نجات فرزندش | فیلم

عقیم شدن شیر نر متجاوز به قلمرو گله | فیلم

عقیم شدن شیر نر متجاوز به قلمرو گله | فیلم

شیر ماده‌ای که خصوصیات شیر نر را دارد | فیلم

شیر ماده‌ای که خصوصیات شیر نر را دارد | فیلم

خو گرفتن ببر سفید ماده و شیر نر | فیلم

خو گرفتن ببر سفید ماده و شیر نر | فیلم

ترسیدن و فرار بوفالو ۱٫۵ تنی از بچه فیل | فیلم

ترسیدن و فرار بوفالو ۱٫۵ تنی از بچه فیل | فیلم

معرفی توله شیرهای تازه متولد شده به گله و پدرشان | فیلم

معرفی توله شیرهای تازه متولد شده به گله و پدرشان | فیلم

خروس برای محافظت از مرغ‌ها، مار کبرا را کشت | فیلم

خروس برای محافظت از مرغ‌ها، مار کبرا را کشت | فیلم

نبرد دایناسورهای نر برای تصاحب جفت | فیلم

نبرد دایناسورهای نر برای تصاحب جفت | فیلم

نبرد تماشایی خرس‌های گریزلی نر بعد از خواب زمستانی | فیلم

نبرد تماشایی خرس‌های گریزلی نر بعد از خواب زمستانی | فیلم

رهایی معجزه‌آسای غزال از آرواره‌های کروکودیل | فیلم

رهایی معجزه‌آسای غزال از آرواره‌های کروکودیل | فیلم

جنگیدن زرافه‌های نر دو تنی | فیلم

جنگیدن زرافه‌های نر دو تنی | فیلم

شیرها چگونه شکار خود را انتخاب می‌کنند | فیلم

شیرها چگونه شکار خود را انتخاب می‌کنند | فیلم

ماده شیر تنها از توله‌هایش مراقبت می‌کند | فیلم

ماده شیر تنها از توله‌هایش مراقبت می‌کند | فیلم

ورود توله شیرها به گله و نقش شیر نر در حفاظت از آن ها | فیلم

ورود توله شیرها به گله و نقش شیر نر در حفاظت از آن ها | فیلم

ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم

ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم