حیوانات

» هیدر » جانوری که هرگز نمی میرد | فیلم

» هیدر » جانوری که هرگز نمی میرد | فیلم

گربه وحشی در حال شکار طعمه پلنگ شد | فیلم

گربه وحشی در حال شکار طعمه پلنگ شد | فیلم

غذا دادن به ۱۳ سگ وحشی گرسنه در منطقه حفاظت شده | فیلم

غذا دادن به ۱۳ سگ وحشی گرسنه در منطقه حفاظت شده | فیلم

صحنه‌هایی از زایمان حیوانات مختلف در حیات وحش | فیلم

صحنه‌هایی از زایمان حیوانات مختلف در حیات وحش | فیلم

نبرد وحشتناک اسب‌های آبی نر برای جفتگیری | فیلم

نبرد وحشتناک اسب‌های آبی نر برای جفتگیری | فیلم

تصاحب گله شیرهای ماده بدون سرپرست توسط دو شیر نر | فیلم

تصاحب گله شیرهای ماده بدون سرپرست توسط دو شیر نر | فیلم

اژدهای کومودو؛ فرمانروای خشکی و دریا | فیلم

اژدهای کومودو؛ فرمانروای خشکی و دریا | فیلم

عجیب‌ترین‌های حیات وحش؛ موش کور بینی‌ستاره‌ای | فیلم

عجیب‌ترین‌های حیات وحش؛ موش کور بینی‌ستاره‌ای | فیلم

دردسرهای نگهداری پانداها در چین | فیلم

دردسرهای نگهداری پانداها در چین | فیلم

راز عبور پرندگان مهاجر از صحرای بزرگ آفریقا | فیلم

راز عبور پرندگان مهاجر از صحرای بزرگ آفریقا | فیلم

تولد نوزاد کانگورو و نحوه انتقال آن به کیسه مادر | فیلم

تولد نوزاد کانگورو و نحوه انتقال آن به کیسه مادر | فیلم

مادی‌تائو؛ ماده شیر وحشی که تنها زندگی می‌کند | فیلم

مادی‌تائو؛ ماده شیر وحشی که تنها زندگی می‌کند | فیلم

تخمگذاری شترمرغ و روش او برای محافظت از آنها | فیلم

تخمگذاری شترمرغ و روش او برای محافظت از آنها | فیلم

قدرت فشار آرواره‌های مرگبار اژدهای کومودو چقدر است | فیلم

قدرت فشار آرواره‌های مرگبار اژدهای کومودو چقدر است | فیلم

جنگیدن فیل‌های نر بخاطر بالا رفتن سطح هورمون‌های جنسی | فیلم

جنگیدن فیل‌های نر بخاطر بالا رفتن سطح هورمون‌های جنسی | فیلم

جوجه‌تیغی‌ها با سیگار تیغ‌های خود را سمی می‌کنند | فیلم

جوجه‌تیغی‌ها با سیگار تیغ‌های خود را سمی می‌کنند | فیلم

حمله شبانه شیرهای نر به شیرهای ماده | فیلم

حمله شبانه شیرهای نر به شیرهای ماده | فیلم

تنبیه شدید شیر نر توسط شیرهای ماده | فیلم

تنبیه شدید شیر نر توسط شیرهای ماده | فیلم

زورس و زانکی؛ حاصل جفتگیری گورخر با اسب و الاغ | فیلم

زورس و زانکی؛ حاصل جفتگیری گورخر با اسب و الاغ | فیلم

فیل نر عصبانی بچه فیل کوچک را به هوا پرتاب می‌کند | فیلم

فیل نر عصبانی بچه فیل کوچک را به هوا پرتاب می‌کند | فیلم