حیوانات

زایمان اسب آبی در دریاچه | فیلم

زایمان اسب آبی در دریاچه | فیلم

عزاداری نهنگ ماده برای نوزاد مرده‌اش | فیلم

عزاداری نهنگ ماده برای نوزاد مرده‌اش | فیلم

استراحت توله‌شیرها و مادرانشان در وسط جاده | فیلم

استراحت توله‌شیرها و مادرانشان در وسط جاده | فیلم

فرار خرس قطبی ماده و توله‌هایش از خرس نر گرسنه | فیلم

فرار خرس قطبی ماده و توله‌هایش از خرس نر گرسنه | فیلم

بلعیده شدن بچه خوک توسط پایتون هندی غول‌آسا | فیلم

بلعیده شدن بچه خوک توسط پایتون هندی غول‌آسا | فیلم

بازیگوشی تماشایی بچه کرگدن دوست داشتنی | فیلم

بازیگوشی تماشایی بچه کرگدن دوست داشتنی | فیلم

مرگ تدریجی بوفالو در اثر گزش اژدهای کومودو | فیلم

مرگ تدریجی بوفالو در اثر گزش اژدهای کومودو | فیلم

لحظات پایانی عمر یک شیر نر؛ مرگ پادشاه | فیلم

لحظات پایانی عمر یک شیر نر؛ مرگ پادشاه | فیلم

بوفالویی که در حین فرار شکار دسته شیرهای شکارچی شد | فیلم

بوفالویی که در حین فرار شکار دسته شیرهای شکارچی شد | فیلم

نژاد هاسکی؛ زیباترین نژاد سگ در دنیا | فیلم

نژاد هاسکی؛ زیباترین نژاد سگ در دنیا | فیلم

شیر نر کرگدن را زنده زنده می‌خورد | فیلم

شیر نر کرگدن را زنده زنده می‌خورد | فیلم

پرنده منشی؛ شکارچی که با پا شکار می‌کند | فیلم

پرنده منشی؛ شکارچی که با پا شکار می‌کند | فیلم

روش عجیب خیار دریایی برای شکار طعمه | فیلم

روش عجیب خیار دریایی برای شکار طعمه | فیلم

پنگولین؛ پستانداری عجیب که از مورچه‌ها تغذیه می‌کند | فیلم

پنگولین؛ پستانداری عجیب که از مورچه‌ها تغذیه می‌کند | فیلم

نبرد خونین شیرهای نر برای تصاحب گله | فیلم

نبرد خونین شیرهای نر برای تصاحب گله | فیلم

دلفین‌ها هم متجاوز و دزد و زورگیر دارند | فیلم

دلفین‌ها هم متجاوز و دزد و زورگیر دارند | فیلم

نجات گوساله شتر از چنگال گرگ در قبایل مغولستان | فیلم

نجات گوساله شتر از چنگال گرگ در قبایل مغولستان | فیلم

زاد و ولد کفتارهای خالدار و زندگی اجتماعی آنها | فیلم

زاد و ولد کفتارهای خالدار و زندگی اجتماعی آنها | فیلم

دوستی نزدیک کوین ریچاردسون با شیرهای سفید وحشی | فیلم

دوستی نزدیک کوین ریچاردسون با شیرهای سفید وحشی | فیلم

نبرد مرگبار دو مارماهی الکتریکی در اعماق دریا | فیلم

نبرد مرگبار دو مارماهی الکتریکی در اعماق دریا | فیلم