حیوانات

شکار اوریکس آفریقایی توسط شیر در بیابان نامیب | فیلم

شکار اوریکس آفریقایی توسط شیر در بیابان نامیب | فیلم

نبرد دیدنی اسب‌های وحشی موستانگ در بیابان‌های آمریکا | فیلم

نبرد دیدنی اسب‌های وحشی موستانگ در بیابان‌های آمریکا | فیلم

حمله فیل ماده به شیرها برای حفظ جان بچه‌اش | فیلم

حمله فیل ماده به شیرها برای حفظ جان بچه‌اش | فیلم

پنهان شدن توله چیتا از ترس بابون | فیلم

پنهان شدن توله چیتا از ترس بابون | فیلم

شیرهای آفریقایی آدمخوار در پارک ملی کروگر | فیلم

شیرهای آفریقایی آدمخوار در پارک ملی کروگر | فیلم

قدرت آرواره‌ها و دندان‌های مرگبار کوسه سفید | فیلم

قدرت آرواره‌ها و دندان‌های مرگبار کوسه سفید | فیلم

زنبورهای هورنت همنوعان خود را سر بریده و می‌خورند | فیلم

زنبورهای هورنت همنوعان خود را سر بریده و می‌خورند | فیلم

مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

گوساله بداقبال شکار شیرهای درنده شد | فیلم

گوساله بداقبال شکار شیرهای درنده شد | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

آموزش شکار به توله‌شیرها توسط مادرشان | فیلم

آموزش شکار به توله‌شیرها توسط مادرشان | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از زندگی پوما؛ گربه وحشی آمریکایی | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از زندگی پوما؛ گربه وحشی آمریکایی | فیلم

اسمیلودون؛ ببر دندان شمشیری شکارچی عصر یخبندان | فیلم

اسمیلودون؛ ببر دندان شمشیری شکارچی عصر یخبندان | فیلم

ببر ماده بالغ به توله‌هایش آموزش شکار می‌هد | فیلم

ببر ماده بالغ به توله‌هایش آموزش شکار می‌هد | فیلم

حمله بیرحمانه گرگ‌ها به کایوت متجاوز به قلمرو گله | فیلم

حمله بیرحمانه گرگ‌ها به کایوت متجاوز به قلمرو گله | فیلم

آفتاب‌پرست بیچاره شکار مار گورخری سمی شد | فیلم

آفتاب‌پرست بیچاره شکار مار گورخری سمی شد | فیلم

نبرد خونین دو شیر نر؛ چنگال‌های مرگبار | فیلم

نبرد خونین دو شیر نر؛ چنگال‌های مرگبار | فیلم

کرکس سیاه؛ پرنده میزبان مرگ | فیلم

کرکس سیاه؛ پرنده میزبان مرگ | فیلم

تعقیب و گریز روباه صحرایی و موش دوپا | فیلم

تعقیب و گریز روباه صحرایی و موش دوپا | فیلم

رهایی ایگوانای چابک از دره مارها | فیلم

رهایی ایگوانای چابک از دره مارها | فیلم