حیوانات

پلاگورنیس؛ بزرگترین پرنده‌ای که روی زمین زیسته‌است | فیلم

پلاگورنیس؛ بزرگترین پرنده‌ای که روی زمین زیسته‌است | فیلم

شکار و بلعیده شدن غزال توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

شکار و بلعیده شدن غزال توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

حمله عقرب به قلعه مورچه‌های بافنده | فیلم

حمله عقرب به قلعه مورچه‌های بافنده | فیلم

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

وال‌های بزرگ کوهان‌دار برای تغذیه تابستانی به قطب جنوب می‌روند | فیلم

وال‌های بزرگ کوهان‌دار برای تغذیه تابستانی به قطب جنوب می‌روند | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

شکار تماشایی ایگوانا توسط شاهین در سواحل گالاپاگوس | فیلم

شکار تماشایی ایگوانا توسط شاهین در سواحل گالاپاگوس | فیلم

زندگی خرس‌های پاندای وحشی در جنگل‌های چین | فیلم

زندگی خرس‌های پاندای وحشی در جنگل‌های چین | فیلم

عنکبوت جهنده؛ حشره‌ای با سه اسلحه مرگبار | فیلم

عنکبوت جهنده؛ حشره‌ای با سه اسلحه مرگبار | فیلم

حمله بیرحمانه نهنگ‌های قاتل به وال بالنی | فیلم

حمله بیرحمانه نهنگ‌های قاتل به وال بالنی | فیلم

تایپان؛ سمی‌ترین مار خشکی بومی استرالیا | فیلم

تایپان؛ سمی‌ترین مار خشکی بومی استرالیا | فیلم

حمله شاهین به ۵ پلیکان مزاحم روی آسمان | فیلم

حمله شاهین به ۵ پلیکان مزاحم روی آسمان | فیلم

تواتارا آخرین بازمانده نسل اژدهایان | فیلم

تواتارا آخرین بازمانده نسل اژدهایان | فیلم

پرنده‌ای که از ۴۴ میلیون سال پیش روی زمین زندگی می‌کند | فیلم

پرنده‌ای که از ۴۴ میلیون سال پیش روی زمین زندگی می‌کند | فیلم

ببر سیبری؛ بزگترین گونه طبیعی گربه‌سانان | فیلم

ببر سیبری؛ بزگترین گونه طبیعی گربه‌سانان | فیلم

حمله عقاب به دسته مرغان کاکایی در حال پرواز | فیلم

حمله عقاب به دسته مرغان کاکایی در حال پرواز | فیلم

لحظه به لحظه شکار ۲۰ ثانیه‌ای چیتا را ببینید | فیلم

لحظه به لحظه شکار ۲۰ ثانیه‌ای چیتا را ببینید | فیلم

شکار غافلگیرانه مارمولک توسط آفتاب‌پرست | فیلم

شکار غافلگیرانه مارمولک توسط آفتاب‌پرست | فیلم

سنجاقک‌ها جهان را چگونه می‌بینند | فیلم

سنجاقک‌ها جهان را چگونه می‌بینند | فیلم

زندگی سنجاب‌های قطبی در زمستان‌های سرد قطب | فیلم

زندگی سنجاب‌های قطبی در زمستان‌های سرد قطب | فیلم