تست تصادف ب ام و سرى ۵ جدید با دریافت ۵ ستاره ایمنى | فیلم

هفتمین نسل ب‌ام‌و سری ۵ توانست حداکثر ستاره‌ی ایمنی ممکن یعنی ۵ ستاره را از یورو انکاپ دریافت کند. این سدان میدسایز توانست در بخش ایمنی سرنشینان بزرگ‌سال رتبه‌بندی ۹۱ درصدی و در ایمنی سرنشینان خردسال نیز رتبه‌بندی ۸۵ درصدی را به دست بیاورد.

در ارزیابی ایمنی عابران پیاده، سری ۵ جدید امتیاز ۸۱ درصد را به دست آورد. یورو انکاپ در این باره گفته که به لطف کاپوت فعال استاندارد و سیستم هشدار فردی مجهز به ترمز شهری سری ۵ جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. یوروانکاپ همچنین تکنولوژی ترمز خودکار سری ۵ را ستوده و گفته که این سیستم به‌طور مؤثری به راننده کمک می‌کند تا از تصادف با خودروی دیگر یا عابران پیاده دوری نماید.

شایان ذکر است ب‌ام‌و سری ۵ جدید تنها خودرویی نبوده که در این تست‌ها شرکت کرده زیرا فیات Doblo فیس لیفت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه دومین نسل این خودرو از سال ۲۰۱۰ تاکنون در بازار حضور دارند پس کسب ۳ ستاره ایمنی توسط Doblo مایه‌ی شگفتی نخواهد بود. نتایج این خودرو سن بالای خود و فقدان تجهیزات ایمنی کافی برای رقابت با خودروهای مدرن دیگر را نشان می‌دهد.

(۴۷۲)


472
بازدیدها