اتفاقی که بر اثر تصادف با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت رخ می دهد | فیلم

اتفاقی که بر اثر تصادف با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت رخ می دهد

در فیلم نشان می دهد که اگر خودرویی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت تصادف کند چه اتفاقی برایش رخ می دهد. این تست را ببینید.

(۱۴۰)