تست هاى تصادف ولوو ایکس سی ۹۰ | فیلم

تست هاى تصادف ولوو ایکس سی ۹۰

ولوو یکی از معتبر ترین شرکت های خودروسازی جهان که بیشتر با تولید خودروهای سنگین او را میشناسیم . ولی افراد حرفه ای میدانند که خودروهای سواری تولید این شرکت جزود ایمن ترین خودروهای جهان میباشد. غول های خودروسازی جهان این روزها روند متفاوتی در پیش گرفته‌اند و بر این باورند که مسئولیت بیشتری در برابر جان رانندگان و سرنشینان خودرو دارند.

این روزها در اندیشه استفاده از فناوری‌هایی هستند که تنها به رفاه مشتریان بسنده نکرده و سلامت جان آنها را تضمین می‌کند. خودروهای هوشمندی که می‌توانند به جای رانندگان به هدایت خودرو در مسیر درست پرداخته و حتی در موارد لازم به جای آنها ترمز کنند.

مدت زیادى است که کارخانه سوئدى ولوو (Volvo)، چگونگى ایجاد جراحات شدید و مرگ و میر حاصل از تصادفات خودرویى را به طور جدى رصد کرده است.

این گروه خودروسازى از این داده‌ها برای امن‌تر کردن خودروها در تصادفات جاده‌اى استفاده مى‌کند و هدفش از چنین مطالعه‌اى را افزایش امنیت سرنشینان در برابر حوادث عنوان کرده است.

در حال حاضر ولوو متعهد شده تا سال ٢٠٢٠، خودروهاى SUV و سوارى را تولید کند که به هیچ کدام از سرنشینانش آسیب جدى وارد نکرده و به شکلى کامل از مرگ و میر آنها جلوگیرى کند.

(۳۷۵)