فیلم بررسی پژو ۲۰۰۸ در آستانه ورود به ایران

فیلم بررسی پژو ۲۰۰۸ در آستانه ورود به ایران

فروش پژو ۲۰۰۸ از فصل زمستان توسط ایران خودرو آغاز میشود و اولین خودروهای تولیدی در اسفندماه به مشتریان تحویل داده میشود .

(۳۸۴)


384
بازدیدها