خودروی پرنده ترافوگیا مانند فیلم های تخیلی | فیلم

خودروی پرنده ترافوگیا مانند فیلم های تخیلی

خودروی پرنده از جمله ماشین هایی است که هنوز نتوانسته پای خود را از کتاب ها و فیلم های علمی تخیلی بیرون گذاشته و وارد زندگی روزمره انسان ها شود. البته در سال های گذشته تلاش های زیادی برای عملی کردن این رویا به انجام رسیده، اما تا امروز هیچ نمونه موفقی به فاز تولید وارد نشده است.یکی از پیشگامان در زمینه ساخت خودروی پرنده شرکت Terrafugia در ایالات متحده است که در سال های اخیر با جدیت بسیار روی این ایده کار کرده. آنها مدت زیادیست که روی نمونه های اولیه و گزینه های مختلف کار می کنند، و حالا به نظر می رسد که پروژه خودروی پرنده آنها وارد مرحله تازه ای شده است.

(۱۷۶)