کانسپت خودروی رولز رویس ١٠٣ ای ایکس | فیلم

کانسپت خودروی  رولز رویس ١٠٣ ای ایکس

برای اولین بار، رولزرویس کانسپت Vision خود را که نشان‌دهنده‌ی آینده‌ی جابجایی لوکس و شخصی است را در لندن نشان داد.خودرویی است که نگاه ما به اشرافیت شخصی را در آینده تغییر می‌دهد. ایده‌ی نهفته در این کانسپت یک خودروی خودران و الکتریکی است. در زمانه‌ای که خودروسازان و سیاستمداران درباره‌ی آینده‌ی خودرو صحبت می‌کنند، همیشه گفته شده که خودرو به عنوان یک وسیله است، چیزی که مردم را از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر به‌طور سریع و بی‌زحمت منتقل می‌کند.

 

(۷۵)


75
بازدیدها