کیفیت خودروی الکتریکی وطنی را ببینید | فیلم

کیفیت خودروی الکتریکی وطنی را ببینید

در این کلیپ که از طریق برنامه چوب خط در تلویزیون هم پخش شد، مشاهده می کنید که چطور خودروی الکتریکی جمشید آرین در برابر ضربه شدید مقاومت می کند. ضمنا توضیحات فوق العاده مهم آقای آرین را نیز ببینید.

(۶۱)


61
بازدیدها