مزدا ۳ اسکای اکتیو – دی روزنه ای به دنیای آینده | فیلم

مزدا این فناوری را با هدف اصلی کاهش مصرف سوخت وکاهش آلایندگی خودروها ارائه کرده است. ضمن اینکه ویژگیها و برتریهای خود را نیز در این برنامه گنجانده است و بر این باور است  معیار فقط رسیدن به دو هدف فوق نیست و این بدان معنی است که یک مفهوم مقیاسی از اسکای اکتیو میتواند توسعه همه جوانب  محصول را شامل بدنه، شاسی و نیروی محرکه تحت تاثیر قرار دهد. بدین ترتیب  “اسکای اکتیو” کل ابعاد یک محصول را  بر اساس فلسفه زوم-زوم شامل خواهد  شد. دوفناوری “اسکای اکتیو دی” برای موتورهایدیزل و “اسکای اکتیو جی” برای موتورهای بنزینی بصورت مبنا پایه ای و دو  مقوله توسعه یافته با فلسفه زوم-زوم برای  خودروهای مزدا با نام ” اسکای اکتیو بدنه-  شاسی” و “اسکای اکتیو گیربکس”.

مزدا | تگ

مزدا | تگ

اما واقعا در موتورهای جدید طراحی مزدا  چه اتفاقی افتاده که فناوری اسکای اکتیو  را به بحث اول خودروسازان جهان تبدیل  کرده است؟ همانطور که پیداست کاهش  مصرف سوخت تا حد ۳۰ درصد به همراه  بهبود انتشار گازهای آلاینده حرکت بسیار  بزرگی در این صنعت بوده و تحولی عمده و جهشی بزرگ محسوب می شود.

(۱۱۳)


113
بازدیدها