درگ دیدنی چندین غول خودرو | فیلم

نیسان در مدل جدید از GT-R بیش از هر سال دیگری پس از معرفی آن در سال ۲۰۰۹ ، در جزئیات خودرو تغییر ایجاد کرده و سال ۲۰۱۵ سالی متفاوت با ۲۰۱۴ برای GT-R خواهد بود.

مدل جدید نیسان Gt-R نیسموی ۲۰۱۵ رشدی بسیار خوب داشته و قدرت و هیجان زیادی را نشان داده است. امّا در همین حال، مدل پایه این خودرو با عنوان «پرمیوم» یک سیستم تعلیق آرامش‌بخش دریافت کرده که هم باعث کیفیت بهتری در سواری شده و هم چسبندگی خودرو را افزایش داده است.

در این سیستم، از مواردی مانند دامپرهای ارتقا یافته و میله نرم‌تر ضدّ لغزش در جلو استفاده شده است. نیسان در این مدل جدید از GT-R سعی کرده که یک خودروی مطیع با ویژگی‌های گذشته ارائه دهد؛ ولی در همین حال، تغییراتی که در مدل سال ۲۰۱۵ صورت گرفته به گونه‌ای است که به راحتی بر روی صندلی راننده قابل‌لمس است. در حالی که مدل قبلی مانند یک لوکوموتیو بر روی ریل!، در جاده بالا و پایین می‌رفت، GT-R مدل ۲۰۱۵ آرام و آزاد در مسیر مستقیم خود در بزرگراه به راه خود ادامه می‌دهد.

نیسان | تگ

نیسان | تگ

مدل جدید نیسان Gt-R نیسموی ۲۰۱۵ رشدی بسیار خوب داشته و قدرت و هیجان زیادی را نشان داده است. امّا در همین حال، مدل پایه این خودرو با عنوان «پرمیوم» یک سیستم تعلیق آرامش‌بخش دریافت کرده که هم باعث کیفیت بهتری در سواری شده و هم چسبندگی خودرو را افزایش داده است. در این سیستم، از مواردی مانند دامپرهای ارتقا یافته و میله نرم‌تر ضدّ لغزش در جلو استفاده شده است. نیسان در این مدل جدید از GT-R سعی کرده که یک خودروی مطیع با ویژگی‌های گذشته ارائه دهد؛ ولی در همین حال، تغییراتی که در مدل سال ۲۰۱۵ صورت گرفته به گونه‌ای است که به راحتی بر روی صندلی راننده قابل‌لمس است. در حالی که مدل قبلی مانند یک لوکوموتیو بر روی ریل!، در جاده بالا و پایین می‌رفت، GT-R مدل ۲۰۱۵ آرام و آزاد در مسیر مستقیم خود در بزرگراه به راه خود ادامه می‌دهد.

 

(۳۶۸)


368
بازدیدها