تیزر تبلیغاتی پژو ۴۰۵ در ۳۰ سال پیش | فیلم

پژو ۴۰۵ خودرویی است که سال ها است با ایرانی ها بوده و متاسفانه چندین سال است که این خودرو با تغییراتی بسیار اندک در ایران عرضه می شود. پژو ۴۰۵ در بدو ورود خودروی خوبی بوده اما متاسفانه با گذشت زمان دیگر مدل های پژو به ایران نیامد و همان پژو ۴۰۵ قدیمی به ایران عرضه شد.

(۳۳۷)


337
بازدیدها