ساخت لیموزینی که طول آن افزایش می یابد | فیلم

شرکت آلمانی Klassen لیموزینی ساخته که طول آن افزوده می شود. این لیموزین براساس ون V-Class شرکت مرسدس بنز ساخته شده است. لیموزین مذکور دارای یک تلویزیون بزرگ و گاوصندوقی برای نگهداری وجه نقد است.

(۱۶)


16
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>