ساخت لیموزینی که طول آن افزایش می یابد | فیلم

شرکت آلمانی Klassen لیموزینی ساخته که طول آن افزوده می شود. این لیموزین براساس ون V-Class شرکت مرسدس بنز ساخته شده است. لیموزین مذکور دارای یک تلویزیون بزرگ و گاوصندوقی برای نگهداری وجه نقد است.

(۱۷)


17
بازدیدها