تست رانندگى پورشه کاین ٢٠١٨ در شرایط سخت | فیلم

اکنون پورشه بــا تکیه بر اصالت ؛ کیفیت و تکنولوژی برتر خود مدل ۲۰۱۴ پورشه کاین را بــا کد ۹۵۸ و در پنج تیپ : استاندارد ؛ GTS ؛ S  ؛ توربو و توربو S بــه بازارهای جهانی ارائه نموده اســت .

پورشه کاین شاسی بلندی بــا ظرفیت ۵ سرنشین اســت کــه انقال نیرو ازهر چهار چرخ (۴-wheel-drive) ایــن خودرو امکان پذیر می باشد … کاین توربو S دارای موتور تمام آلومینیومی ۸ سیلندر وی شکل (V-8) بــا آرایش دو میل سوپاپ (DOHC 32-Valve) اســت کــه بــه یک توربو شارژر دوقلو (twin-turbocharger)  بانضمام یک اینترکولر (intercooler) مجهز شده است.

پورشه | تگ

پورشه | تگ

موتور ۴۸۰۶ سی سی ایــن خودرو قادر بــه تولید ۵۵۰ اسب بخار در دور موتور ۶۰۰۰ و گشتاور ۷۵۰ نیوتن بر متر در دور موتور ۲۲۵۰ می باشد … سیستم انتقال نیرو در ایــن خودرو توسط یک گیریبکس ۸ سرعتۀ اتوماتیک بــا قابلیت تعویض بصورت دستی و همینطور بــا پدل شیفترهای پشت فرمان صورت می گیرد.

پورشه در کنار سیستم تعلیق بادی ایــن خودرو از سیستم مدیریت تعلیق فعال (Active Suspension Management) کــه بــا نگه داشتن ارتفاع تعلیق بر روی هــر چهار چرخ ایجاد پایداری و ایمنی در پیچها را می نماید ؛ بهره می برد همچنین سیستم قفل الکترونیکی دیفرانسیل بــه همراه سیستم هدایت کنندۀ گشتاور میان چرخ ها  (Torque Vectoring Plus ) کــه وظیفه تقسیم گشتاور میان چرخ ها را برعهده دارد؛ ازجمله امکانات استاندارد ایــن خودرومی باشد.

در بحث ابعاد ؛ کاین دارای طول ۴۸۴۶ و عرض ۱۹۳۸ و ارتفاع ۱۷۰۲ میلیمتر می باشد و فاصلۀ میان دو محور ایــن خودرو برابر ۲۸۹۵٫۵ میلیمتر است. وزن ایــن خودرو در نمونۀ تست شده معادل ۲۳۷۵٫۵ کیلوگرم می باشد.

(۳۷۸)