اجرای زیبای موسیقی خیابانی توسط یک سرخپوست آمریکایی | فیلم

سرخپوستان بومی ایالات متحده آمریکا به بومیان قدیمی کشور آمریکا اطلاق می‌شود که امروزه بصورت اقلّیتی در میان جمعیت مهاجر بعدی بسر می‌برند. این اقوام به گروه‌های بومی آمریکای شمالی تعلق دارند و به زبان‌های گوناگونی گویش می‌کنند.

برخی هنوز به سنّت‌های قدیمی قومی خود پایبند مانده‌ و برخی زیر فشار همسان‌سازی، با فرهنگ مدرن آمریکایی خو گرفته‌اند.

جمعیت کل تمام قبایل مختلف امروزه حدود ۲٫۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

 

 

(۱۶۴۸)