سرود انقلابی به لاله در خون خفته | فیلم

سرود انقلابی به لاله در خون خفته

این سرود از سرودهای بسیار معروف انقلابی است. متن این سرود را در زیر مشاهد می کنید.

 

به لالهٔ در خون خفته                               شهیدِ دست از جان شسته

قسم به فریاد آخر                      به اشک لرزان مادر

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

همه به پیش، همه به پیش

به یک صدا

«جاویدان ایران عزیز ما»

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به اسم آزادی                     به لحظه‌ای که جان دادی

به قلبِ از هم پاشیده                 شهیدِ در خون غلتیده

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

همه به پیش، همه به پیش

به یک صدا

«جاویدان ایران عزیز ما»

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به عزم همرزمان                              ستمکشان با ایمان

به خستگان جان بر کف                           دلاوران هم‌ پیمان

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

همه به پیش، همه به پیش

به یک صدا

«جاویدان ایران عزیز ما»

(۳۱۷۵)


3,175
بازدیدها