لگوی بسیار حرفه ای و باور نکردنی | فیلم

لگوی بسیار حرفه ای و باور نکردنی

در یک نمایشگاه نقاشی در گوشه ای ازکنج دیوار یک لگو طراحی شده است که داخل آن در نگاه اول دیده نمی شود و بسیار حرفه ای طراحی شده است.

(۳۹۹)

دسته بندی : هنری

399
بازدیدها