ابداع روشی خاص در ساخت عکس پرتره | فیلم

ابداع روشی خاص در ساخت عکس پرتره

“واجد خان” هنرمندی است هندی که روشی خاص را برای ساخت پرتره به وسیله میخ ابداع کرده. او پرتره هایی از مریم مقدس و مسیح درست کرده و اولین پرتره خود را در سال ۲۰۰۵ تکمیل کرده که تصویری از گاندی بود و ۳ سال طول کشید. در حال حاضر از او درخواست شده تا مجسمه خاصی را برای جام جهانی ۲۰۱۲ قطر طراحی کند.

(۵۶)