دنیل کوئرچا: نقشه های شاد | فیلم

دنیل کوئرچا: نقشه های شاد

برنامه های نقشه برداری به ما کمک می کنند تا سریع ترین راه به جایی که می خواهیم برویم را پیدا کنیم.اما اگر مقداری از مسیرمان منحرف شویم چطور؟”سخنرانی دنیل کوئرچا در مورد “نقشه های شاد” که علاوه بر مسیری که میخواهید انتخاب کنید احساسی را هم که در طول مسیر می خواهید داشته باشید را مورد توجه قرار می دهد.

(۲۴)