سخنرانی در مورد تاریخ مصور نابرابری در آمریکای صنعتی | فیلم

سخنرانی در مورد تاریخ مصور نابرابری در آمریکای صنعتی

در طی ۱۲ سال گذشته، لاتیا روبی فریزر از دوستان، همسایه ها و خانواده ها در براددوک، پلسیلوانیا عکس گرفت، اما با آنکه این شهر فولادی تجسمی برای “تجدید حیات شمال شرقی ایالات متحده،” مورد ستایش قرارگرفته اما تصاویر فریز داستان دیگری را از تاثیر واقعی نابرابری و سمی شدن محیط زیست را بیان می کنند.

در این سخنرانی کوتاه قدرتمند، عضو TED نگاه اجمالی عمیقی شخصی را اغلب از دید جهانیان نهان مانده را به اشتراک می گذارد.

(۱۵)


15
بازدیدها