شعرخوانی فریدون مشیری؛ به مناسبت سالگرد درگذشت شاعر پر آوازه | فیلم

شعرخوانی فریدون مشیری؛ به مناسبت سالگرد درگذشت شاعر پر آوازه

سوم آبان سالگرد درگذشت شاعر گرانقدر فریدون مشیری

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

در میان مردمی با این مصیبتها صبور

صحبت از مرگ محبت مرگ عشق

گفتگو از مرگ انسانیت است

(۱۴۵)