حکاکی های خلاقانه مینیاتوری روی مغزی مداد | فیلم

حکاکی های خلاقانه مینیاتوری روی مغزی مداد

یک هنرمند با خلاقیت و دقت فراوان حکاکی های خلاقانه ای بر روی مغزی مداد انجام داده است. به گفته وی، هر کدام از این حکاکی ها بین سه تا شش ساعت زمان برده است و از دقت بالایی برخوردار است.

(۳۱۴)