ترفند ساخت قیف و ماسوره با کیسه فریزر برای تزیین کیک + فیلم

ترفند ساخت قیف و ماسوره با کیسه فریزر برای تزیین کیک

باکیسه فریزر قیف و ماسوره درست کنید وکیک وکاپ کیک های خودتان را متنوع تزیین کنید، به کمک این ویدیو می توانید از امکانت ساده برای تزیین های حرفه ای استفاده کنید.

روش درست کردن به این صورت است که، یک کیسه فریزر برداشته و قسمت نوک انتهای آن را، با قیچی ببرید، به صورتی که سوراخ کوچکی در آن ایجاد شود و یا به اشکال مختلفی که در این فیلم می بینبد سوراخ های متنوعی ایجاد و تزیین های متفاوتی برای کیک و کاپ کیک داشته باشید.

(۶۴۸۸۲)


64,882
بازدیدها